bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienie Publiczne

 PKS w Łukowie S.A.

Zmiany:

Zmianie uległa treść SIWZ, załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu

Zmiania ogłoszenia o Zamówieniu

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Tekst jednolity SIWZ po zmianie

Tekst jednolity Wzoru Umowy - załącznika nr 7 do SIWZ, po_zmianie

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych_Warunkow Zamowienia

-------------------------data zmiany: 29.12.2014


Zamówienie publiczne na dostawę oleju napędowego i etyliny PB 95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A

W związku z ukazaniem się Ogłoszenia w Dzienniku Europejskim o nr. DZ.U./S_S232_02/12/2014 nr. 409 733-2014-PL zaistaniał obowiązek opublikowania SIWZ wraz z załącznikami (link do ściągnięcia)Opublikował: Daniel Cąkała
Publikacja dnia: 29.12.2014
Podpisał: Daniel Cąkała
Dokument z dnia: 28.11.2014
Dokument oglądany razy: 2 417