bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 040000,00 zł (słownie: trzy milony czterdzieści tysięcy złotych)i dzieli się na 304000 (słownie: trzysta cztery tysiące)  akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda , którymi są akcje:

serii A o numerach od nr 000000001 do nr 000262000

 serii B o numerach od nr 000000001 do nr 000018000,

serii C o numerach od nr 000000001 do nr 000012000

serii D o numerach od nr 000000001 do nr 000012000Opublikował: Daniel Cąkała
Publikacja dnia: 12.04.2017
Podpisał: Daniel Cąkała
Dokument z dnia: 19.04.2012
Dokument oglądany razy: 3 741