Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

To jest archiwalna wersja strony z dnia 29.06.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodano dokumentację przetargową

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:

• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów

• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów

Wspólny słownik zamówień (CPV):

09134100-8 – olej napędowy

09132100-4 – benzyna bezołowiowa

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.

Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l, t.j.- 100 m³.

Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach


Opublikował: Daniel Cąkała
Publikacja dnia: 29.06.2022, 14:26
Dokument oglądany razy: 38
Podpisał: Daniel Cąkała
Dokument z dnia: 29.06.2022