Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami w spakowanej wersji.
-----------------------------------------------

Odpowiedzi

----------------------------------------------

1.     Jaki szacowany roczny przebieg będzie wykonywał pojazd? - około 15 000km

2.     Czy zamawiający dopuści pojazd o długości 5986 mm? - NIE

3.     Mając na uwadze skutki związane z oddziaływaniem panedmii COVID-19 oddziaływania siły wyższej na międzynarodowe łańcuchy dostaw  oraz duże  ograniczenia w zakresie pozyskania komponentów do produkcji, zwracam się z prośba o wydłużenie terminu dostawy do 360 dni od daty zawarcia umowy/zamówienia. Oddziaływanie siły wyższej jakim jest pandemia COVID-19 odbija się na całym rynku motoryzacyjnym, a w związku z tym dostarczenie pojazdu w wymaganym przez Zamawiającego terminie jest obarczone dużym ryzykiem. - Nie

4.     Czy zamawiający dopuści pojazd o średnim spalaniu do maksymalnie 9,5l/100 km wg. WLTP?1.     Jaki szacowany roczny przebieg będzie wykonywał pojazd? - NieOpublikował: Daniel Cąkała
Publikacja dnia: 09.02.2022, 13:58
Dokument oglądany razy: 471
Podpisał: Daniel Cąkała
Dokument z dnia: 07.02.2022